Sıkça Sorulan Sorular

Bu sayfada, en çok sorulan soruların cevaplarını bulacaksınız.


1. Ruhsat eşimin adına geçti hasarsızlığı ona verebilir misiniz?

Evet verebiliriz
Evli çiftler arasında (Evlilik cüzdanı beyan edilerek) hasarsızlık indirimi eşi tarafından kullanılabilir.

2. Konut hasarlarında hangi evrakları hazırlamamız gerekmektedir?
Hasar işlemlerinde temin edilmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir;
1.Sigorta poliçenizin ve varsa ek belgelerinizin fotokopisi,
2.Sigorta prim ödemelerinizi belgeleyen makbuz veya diğer belgelerinizin fotokopisi,
3.Hasar bedelini ve oluşumunu açıklayan bildiriminiz. (Hasara neden olan kişinin kimliği ve adresi de mutlaka belirtilecektir.)
4.Hasar bedelinin ödeneceği banka,şube ve hesap numaranız,
5.Tapu senediniz ve/veya kira sözleşmesinin fotokopisi

Yangın Hasarlarında;
1. İtfaiye Raporu,
2. Savcılıktan takipsizlik kararı veya savcılık iddiasının onaylı sureti,
3.Karakol başvuru ve tespit tutanağı,

Hırsızlık Hasarlarında;
1. Emniyet Müdürlüğü hırsızlık şubesinden,çalınan emtianın bulunamadığına ilişkin belge, (Olaydan 30 gün geçtikten sonra)
2. Karakol başvuru ve tespit tutanağı,

Fırtına ve Kar Ağırlığı Hasarlarında;
1.Meteoroloji raporu

Sorumluluk Hasarlarında;
1.Hasarın oluşumunu ve sorumluluğunuzu gösterir tutanak ve/veya mahkeme kararı,
2.Zarar görenin maddi hasara uğrayan şey ile ilgili sahiplik belgesi,
3.Zarar görenin bedeni zarar talebi ile ilgili doktor raporu ve masraf belgeleri,
Hasarın özelliğine göre şirketimiz gerekli olan durumlarda ek belgeler de talep edilebilir

3. Primlerimiz poliçede belirtilen tarihlerde ödenmemiş ise hasar tazminatımızı alabilir miyiz ?
Primler, poliçe üzerinde yazılı süre ve koşullarda şirketimize ödemediyseniz tazminat talebiniz yerine getirilemez.

4. Aracımızda birden fazla hasar var ise ve bu hasarlar daha önce şirketinize bildirilmemiş ise tazminat talep edebilir miyiz ?
Kasko Poliçesi Genel Şartlarının B1.1 Maddesi " Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç BES is günü içerisinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi koşulunu ön görmektedir.
Poliçede belirtilen sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar (mücbir bir sebep yok ise) ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirmeye alınmamaktadır.

5.Hasar tazminatımız ne şekilde ödenmektedir?
Hasarınızın seri ve güvenli bir şekilde ödenebilmesi için; diğer hasar belgeleri ile birlikte EFT ile havale yapabileceğimiz banka hesap numarasını yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir

6. Kasko Poliçelerinde yer alan Enflasyon Koruma ne anlama gelmektedir?
Sigorta edilen aracın poliçede belirtilen Sigorta Bedeli (görüntü, iletişim cihazları ile taşınan emtia dahil), her ay için DİE tarafından ilan edilmiş olan TEFE'ye göre hesaplanarak belirlenecektir.
Ancak bu şekilde bulunacak olan Enflasyon oranı hiçbir şekilde %100'ü aşamayacağı gibi bu oranını tatbiki suretiyle ulaşılacak sigorta bedeli de hiçbir şekilde aracın piyasa rayiç değerini aşamayacaktır. Poliçe başlangıç tarihinden hasar tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan her ayın gerçekleşen enflasyon oranı sigorta bedeline bileşik olarak uygulanarak hasar tarihindeki sigorta bedeli bulunur.
Aracın poliçe başlangıç tarihinde tam değerden sigorta ettirilmesi şarttır. Yapılacak incelemede aracın sigorta başlangıç tarihinde, piyasa rayiç değerinin altında sigorta edildiğinin tespit edilmesi halinde eksik sigorta uygulaması yapılacaktır.

7. Hasar ile ilgili sorularımızda nereye başvurmalıyız?
Hasar ihbarından , dosyanın tamamlanmasına, ödeme bilgisinden eksper tayinine kadar her konudaki bilgi HASAR İLETİŞİM MERKEZİ ( 444 1 999 ) personeli tarafından verilecektir.

8. Araç Anahtarlarının kaybolması veya çalınması sonrasında aracın kilit sisteminin değiştirilmesi bedeli ödenir mi ?
Araç anahtarlarının çalınması yada kaybolması nedeni ile araç kilit sistemlerinin değiştirilme bedeli kesinlikle ödenmemektedir.

9. Kasko poliçesi Kıbrıs'ta da geçerli midir?
Satın almış olduğunuz poliçede yurt dışı teminatı da almış iseniz poliçeniz KKTC de geçerli olur. Eğer poliçe yaptırılırken alınmamış fakat daha sonradan bu talep gelmişse Yurt dışı ek belgesi ile bu teminat ilave edebilir

10. Parola Kasko ürününü kimler satın alabilir?
Kasko ürünlerimizde Askeri Personel indirimine hak kazananlar:
a. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (Muvazzaf Subay / Astsubay)
b. Türk Silahlı Kuvvetleri emeklileri (Emekli Subay/ Astsubay)
c. Yukarıda belirtilen kişilerin eşleri ve çocukları
   c.1. Çocukların medeni durumu ve yaşı indirim uygulamasını etkilemez
   c.2. Çocukların evli olması durumunda Orduevi Üye Giriş kartı olması şartı ile eşleri de bu indirimden faydalanabilir.
d. Askeri kurumlarda çalışan ve emekli olan işçi ve memurlar
(Askeri kurumlar; Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komutanlıklar (Kara-Hava-Deniz ) ve bunlara bağlı askeri fabrikalar (ordu dikim evleri, askeri tersaneler .v.b) anlaşılmalıdır)
e. Oyak Kuruma bağlı şirketlerde çalışan ve ERGO İSVİÇRE Sistemi kapsamına dahil olan sivil personeller,
Kasko ürünlerimizde Askeri Personel indirimi verilemeyen müşteri yapısı:
a. Yedek Subaylar
b. Savunma Bakanlığı çalışanları
c. Askeri kurumlarda çalışan veya emekli sivil personelin eş ve çocukları
d. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve Askeri kurumlardan ayrılan kişiler

11. Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi hasar alınca bir alt kademeye mi iner sıfırlanır mı?
Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer.

Not: Araç hasarlarında; lütfen aracınızı onarım yapılacak servise bıraktıktan sonra hasar ihbarınızı yapınız.

AXA Sigorta Ürünleri

Bugün dünyada 50 milyon kişi ve ticari işletme AXA çatısı altında ailelerini, çalışanlarını ve mallarını güvence altına almakta, kişisel ve ticari varlıklarını yönetmektedir.