ING Bireysel Emeklilik Sistemi

Herkes emeklilik dönemini rahat geçirmek ister. Bireysel Emeklilik Sistemi de, tüm dünyada bunun için kurulmuş bir sistemdir. Bugünden yapacağınız küçük yatırımlarla, gelecekteki maddi kaygılardan kurtulacaksınız.

Çünkü Bireysel Emeklilikle yaptığınız birikimler, isterseniz toplu para olarak isterseniz ikinci bir emekli maaşı olarak size geri dönecek.

Kısacası, bugünden yapacağınız küçük yatırımlarla, gelecekteki hayallerinizi şimdiden gerçekleştirmeye başlayabileceksiniz. Bireysel Emeklilik Sistemi ile yarınlar sizin olacak!

Bireysel Emeklilik Sistemi nedir ?

Bireysel Emeklilik Sistemi, emekliliğiniz için güvenli bir şekilde tasarruf yapmanızı ve bu tasarruflarınızı yatırıma dönüştürmenizi sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Yatırımlarınızla elde ettiğiniz birikimi emeklilikte ister toplu para, ister emeklilik maaşı olarak almanızı sağlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi sosyal güvenlik sistemine ek olarak ikinci bir emeklilik geliri sağlayan, fonların uzman özel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetildiği bir sistemdir. Devlet tarafından vergi avantajları ile desteklenir. Sosyal güvenlik sistemine bir alternatif değil, aksine tamamlayıcı bir sistemdir. Bu sisteme katılım, sosyal güvenlik kuruluşlarından farklı olarak isteğe bağlıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin temel unsurları nelerdir ?
Emeklilik Şirketi: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na göre kurulan ve bu kanuna göre emeklilik branşında faaliyet göstermek üzere ruhsat almış şirkettir.

Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişidir.

Bireysel Emeklilik Aracısı:
Emeklilik şirketlerinin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları şirket adına yapan kişidir.

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi:
Katılımcının bireysel emeklilik sistemine girmesine, katkı paylarının ödenmesine ve fonlarda yatırıma yönlendirilmesine, birikimlerin bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, yapılacak kesintilere, katılımcının sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katılımcı veya lehtarlarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususları düzenleyen sözleşmedir.

Emeklilik Yatırım Fonu:
Emeklilik şirketi tarafından kanun kapsamında kurulan ve portföy yönetim şirketlerince yönetilen, katılımcıların sisteme yatırdıkları katkı paylarının değerlendirildiği yatırım aracıdır.

Portföy Yöneticisi:
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi almış emeklilik şirketlerinin emeklilik fonlarını yönetmek üzere anlaşma yaptığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen portföy yönetim şirketidir.

Saklayıcı:
Fon portföyündeki varlıkların saklandığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen saklama kuruluşudur.

Katkı payı:
Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen tasarrufa yönelik tutardır.

Birikim:
Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları ve bunların getirilerinden oluşan tutardır.

Grup kurucusu:
Çalışanları veya üyeleri adına şirket ile birlikte grup emeklilik planı oluşturan, bu plana ilişkin şartları müzakere eden ve planın işletilmesine yardımcı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve sair kuruluştur.

Sponsor kuruluş:
İşveren sıfatıyla, bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre çalışanları ad ve hesabına katkı payı ödeyen grup kurucusudur.

Sistemin işleyişi nasıldır?
Risk getiri tercihiniz doğrultusunda şirketimizin önerdiği ya da kendi tercihinizle emeklilik planları arasından size uygun bir plan ve yatırım stratejisi seçersiniz. Emeklilik planları farklı risk kategorisinde yatırım fonları içerir. Yatırabileceğiniz tutara göre emekliliğinizde elde edeceğiniz tahmini birikim tutarını görebilirsiniz. Kabul ettiğiniz taktirde Giriş Bilgi Formu’nu ve Teklif Formu’nu doldurup imzalamanız gerekmektedir. İmzalı formların birer örneği ile tanıtım kılavuzu size verilir.Emeklilik sözleşmeniz teklif formunu imza tarihinizi takiben otuzuncu günde yürürlüğe girer. Dilerseniz emeklilik planınızı yılda dört defa , ödediğiniz katkı paylarının fonlara dağılımını yılda altı defa olmak kaydıyla değiştirebilirsiniz. Sözleşme yapıldıktan bir yıl sonra birikimlerinizi, sözleşmede belirtilen koşullara göre, haklarınızı kaybetmeden başka bir şirkete aktarabilirsiniz. Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan bireysel emeklilik hesaplarınızı birleştirilebilirsiniz.

Emeklilik sözleşmesi nedir ?
Emeklilik sözleşmesi, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girmenize, katkı paylarınızın ödenmesine ve fonlarda yatırıma yönlendirilmesine, birikimlerinizin bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, yapılacak kesintilere, sistemden ayrılmanıza, emekli olmanıza, tarafınıza veya lehtarlarınıza yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususları düzenleyen sözleşmedir. Teklif formu ve giriş bilgi formu emeklilik sözleşmesinin ayrılmaz birer parçasıdır.

Emeklilik planı nedir ?
Emeklilik planı, plan kapsamında katılımcılarımıza sunulan fonların unvanlarını, asgari katkı payı tutarını, giriş aidatını, yönetim giderini, fon işletim giderini ve bunlara ilişkin hesaplamalar ile emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin diğer teknik esasları içerir.

Emeklilik planı nasıl seçilir?
Bireysel Emeklilik Aracıları size hangi planın daha uygun olduğunu hesaplamak için Risk Getiri Profili Formu'nu doldurtacaklar, bu formda verdiğiniz cevaplara göre yatırım profiliniz belirlenecek ve bu profile göre size en uygun emeklilik planı önerilecektir.

Eğer isterseniz size önerilen plandan farklı bir emeklilik planı da seçebilirsiniz. Seçtiğiniz emeklilik planını, bir sene içinde en fazla 4 defa başka bir emeklilik planı ile değiştirme hakkınız vardır.

Detaylı bilgi için 0212 343 45 29'yi arayabilirsiniz.

AXA Sigorta Ürünleri

Bugün dünyada 50 milyon kişi ve ticari işletme AXA çatısı altında ailelerini, çalışanlarını ve mallarını güvence altına almakta, kişisel ve ticari varlıklarını yönetmektedir.